Επίλεκτες Αθλήτριες της Ελαίας

Η Ελαία Γ.Σ. συγχαίρει τις αθλήτριες Καρακυριάκου Δωροθέα, Μεμάι Νεφέλη και Παπαδοπούλου Τόνια, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ρυθμικής Γυμναστικής και έγκρισή του Δ.Σ..

Την ευθύνη της προπόνησης των αθλητριών θα φέρει το σωματείο και οι προπονήτριες του, οι οποίες θα καλούνται σε τακτικό έλεγχο για την πορεία της αθλητικής τους εξέλιξης από την Ε.Γ.Ο.

Καρακυριάκου Δωροθέα                 

 Μεμάι Νεφέλη

 

Παπαδοπούλου Τόνια