Ανακοίνωση για τα τμήματα υποδομών

Η “Ελαία” Γυμναστικός Σύλλογος, μετά από καταιγισμό τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων αναφορικά με τα τμήματα υποδομών, ενημερώνει ότι θα προβεί σε […]