Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Καραμιχάλης – Πρόεδρος ΔΣ

Μιχαήλ Καραμιχάλης – Αντιπρόεδρος ΔΣ

Έλενα Ρόντου – Γραμματέας ΔΣ

Αλεξία Καραμιχάλη – Ταμίας ΔΣ

Γιώργος Αλτόγλου – Μέλος ΔΣ