Ακροβατική Γυμναστική

Η λέξη ακροβατική χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και αποτελείται από δύο σύνθετα την λέξη “άκρη” και την λέξη “βατώ”. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί ακριβώς πότε εμφανίστηκαν οι πρώτες ακροβατικές ασκήσεις. Οι ρίζες τους χάνονται κάπου στην αρχαιότητα.

Το άθλημα της Ακροβατικής Γυμναστικής απαιτεί απόλυτο έλεγχο του σώματος, θάρρος, δύναμη, ευλυγισία. Όλα τα προγράμματα εκτελούνται με μουσική συνοδεία η οποία δεν περιέχει λόγια. Ο συγχρονισμός και η εναρμόνιση της μουσικής με την κίνηση είναι απαραίτητα στοιχεία. Στη διάρκεια του προγράμματος τα ζευγάρια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλο το έδαφος, που εκτελούνται οι γυμναστικές ασκήσεις, δείχνοντας ποικιλία στη χρήση βηματισμών και κατευθύνσεων και σε απόλυτο συνδυασμό μεταξύ τους. Επίσης θα πρέπει σύμφωνα με τους κανονισμούς να υπάρχουν εναλλαγές στην ταχύτητα της κίνησης των αθλητών όπως και αλλαγή του ρυθμού όπως και ποικιλία στην ποιότητα της κίνησης.

Στην Ακροβατική Γυμναστική η εκτέλεση του προγράμματος θα πρέπει να έχει μια συνεχόμενη ροή από την αρχή ως το τέλος. Η ροή του προγράμματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς “αδιάκοπη” πράγμα που δεν συμβαίνει όταν υπάρχουν τεχνικά λάθη και πτώσεις που δυστυχώς διακόπτουν την όλη ροή του προγράμματος. Η επιλογή της μουσικής και του θέματος γίνεται συνήθως από τον προπονητή της ομάδας και για να αρχίσει η δημιουργία μιας χορογραφίας θα πρέπει οι αθλητές να γνωρίζουν και να εκτελούν τις βασικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις τους ή τουλάχιστον να παρουσιάζουν μια επαρκή ικανότητα εκτέλεσης των ασκήσεων αυτών.

Τα είδη της Ακροβατικής Γυμναστικής είναι πέντε: Τα ζευγάρια γυναικών, τα ζευγάρια ανδρών, τα μικτά ζευγάρια, τριάδες γυναικών και τετράδες ανδρών. Ο χρόνος κάθε προγράμματος είναι έως 2:30 λεπτά και εκτελούνται ασκήσεις σε έδαφος διάστασης 12×12. Το κάθε πρόγραμμα έχει στοιχεία χαρτογραφίας, ατομικών ασκήσεων και ακροβατικών ασκήσεων δηλ. συνασκήσεων.

Υπάρχουν τριών ειδών προγράμματα στην Ακροβατική Γυμναστική: Το πρώτο πρόγραμμα με ασκήσεις ισορροπίας, το δεύτερο πρόγραμμα με ασκήσεις τέμπο δηλαδή πετάγματα στον αέρα και το τρίτο πρόγραμμα που είναι μικτό, δηλαδή περιέχει ασκήσεις ισορροπίας και τέμπο.