Αισθητική Ομαδική Γυμναστική

Η Αισθητική Ομαδική Γυμναστική αποτελεί σχετικά νέο άθλημα στο χώρο της Αγωνιστικής Γυμναστικής. Συνίσταται στην εκτέλεση ασκήσεων γυμναστικής με φυσική και συνεχή κίνηση του σώματος.

Περιλαμβάνει αρμονικές, ρυθμικές και δυναμικές κινήσεις που εκτελούνται με φυσιολογική χρήση της δύναμης. Κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων υπάρχει μια φυσιολογική ροή από τη μια άσκηση στην επόμενη, ώστε η κάθε άσκηση να αποτελεί φυσική συνέχεια της προηγούμενης. Όλες οι κινήσεις πρέπει να εκτελούνται πλήρεις, επιδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την ευρύτητα και την ποικιλία των ασκήσεων σε δυναμική και ταχύτητα.

Η σύνθεση των προγραμμάτων πρέπει να περιλαμβάνει ασκήσεις που εμπεριέχουν κυματισμούς, ισορροπίες, περιστροφές, άλματα, χορευτικά βήματα και άρσεις. Σωματικές ικανότητες όπως η ευλυγισία, η ταχύτητα, η δύναμη, η νευρομυϊκή συναρμογή και η αέναη κίνηση θεωρούνται θεμελιώδεις.

Η ομάδα αποτελείται από 6 έως 10 αθλήτριες. Όπως είναι ευνόητο απαιτείται ομαδικότητα και ενότητα για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Η Αισθητική Ομαδική Γυμναστική είναι Τέχνη, Έκφραση και Συναίσθημα προσαρμοσμένα για ένα υψηλού επιπέδου άθλημα.