Ο πρώτος Γυμναστικός Σύλλογος με Πιστοποίηση ISO 9001:2015 Πανελλαδικά

Η «ΕΛΑΙΑ» Γυμναστικός Σύλλογος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, συνεπής με το όραμά της για αειφόρο ανάπτυξη (Πρότυπος Σύλλογος), είναι ο πρώτος γυμναστικός σύλλογος στην Ελλάδα, που απέκτησε Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Φορέας πιστοποίησης, επιθεώρησης και αξιολόγησης : DQS Hellas.

Πεδία εφαρμογής:

Παροχή πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στους κλάδους Ρυθμικής Γυμναστικής, Αεροβικής Γυμναστικής, Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής και Γυμναστικής για Όλους.

Τμήματα: Μαζικού, Προ-αγωνιστικού και Αγωνιστικού.