Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον κ. Βασιλειάδη Πρόεδρο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας