Η Ελαία Γ.Σ. θα συμμετέχει στο International Online Academic New Year Cup με 9 αθλήτριες.

Η σειρά και η ώρα εμφάνισης των αθλητριών μας στο Online Academic New Year Cup στις 23/1/2021. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο https://youtu.be/9XVOlbnn-r4

Η σειρά και η ώρα εμφάνισης των αθλητριών μας στο Online Academic New Year Cup στις 24/1/2021. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο https://youtu.be/yd7h6WRg3DA