Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής αποτελείται από 50 εθνικές ομοσπονδίες. Είναι μια αθλητική οργάνωση, η οποία φτάνει πολύ πέρα ​​από τα σύνορα της πολιτικής Ευρώπης, αλλά φέρνει ωστόσο την ιδέα ενός ενωμένου έθνους γυμναστικής.

Ως εγγυητής των συμφερόντων των αθλητών της οι οποίοι είναι άνω των 10.000.000, η ​​UEG αντιπροσωπεύει εντελώς διαφορετικές πτυχές της ευρωπαϊκής γυμναστικής: από τα Ολυμπιακά αθλήματα μέχρι τη γυμναστική για όλους.

Καμία άλλη αθλητική ομοσπονδία στην Ευρώπη δεν προτείνει μια τέτοια, όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής.

Κάποιος μπορεί να βρει όχι μόνο υψηλού επιπέδου αθλητισμό στους τέσσερις ολυμπιακούς κλάδους και τους τρεις μη-Ολυμπιακούς κλάδους, αλλά και αθλητισμό αναψυχής με προσφορές για όλες τις ηλικιακές ομάδες, από μικρά παιδιά έως ηλικιωμένους.