Διεθνής Ομοσπονδία Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής

H Διεθνής Ομοσπονδία Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής ιδρύθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2003 και είναι ο αναγνωρισμένος παγκόσμιος οργανισμός αισθητικής ομαδικής γυμναστικής (AGG).

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής είναι μη κερδοσκοπική διεθνής ομοσπονδία. Η αποστολή και ο σκοπός της είναι να προωθήσει αυστηρά το άθλημα της αισθητικής ομαδικής γυμναστικής. Η IFAGG είναι η ανώτατη αρχή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη Διεθνή Αισθητική Ομαδική Γυμναστική.