Γυμναστική Για Όλους

Η Γυμναστική για Όλους (Γ.γ.Ο.) αποτελεί μια μορφή άσκησης για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου και έχει ως σκοπό τη σωματική και κοινωνική ανάπτυξη τους, όπως επίσης και την ψυχολογική ευεξία των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή. Για το λόγο αυτό δεν αποτελεί «αγώνα» με ανταγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά διαγωνισμό που στοχεύει στην άσκηση – γύμναση των συμμετεχόντων αλλά και στη διασκέδαση των ιδίων του κοινού.

Η έννοια «Γυμναστική για όλους» μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες και ως εκ τούτου, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ως προς το περιεχόμενό της, την ανάπτυξή της και τους στόχους της. Σε όλες τις χώρες, η σημασία της Γυμναστικής ως πηγή σωματικής και ψυχικής ευεξίας, αλλά και ως στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των κοινωνικοπολιτισμικών διαφορών, αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Η Γ.γ.Ο. θα πρέπει γίνει αναπόσπαστο μέρος των συνηθειών κάθε έθνους με απώτερο σκοπό τη δια βίου άσκηση. Άνθρωποι όλων των ηλικιών συμμετέχουν σε αθλητικές – κινητικές δραστηριότητες και αποκτούν σημαντικές δεξιότητες, παίζοντας παιχνίδια που μπορεί να είναι το «κλειδί» για την ενίσχυση της κοινωνικής και προσωπικής τους ανάπτυξης.

Με την ευρύτερη έννοια Ψυχαγωγία είναι η συμμετοχή του ανθρώπου στα ανώτερα έργα του ανθρώπινου πολιτισμού, που τον μορφώνουν πνευματικά και αισθητικά και τον εξευγενίζουν. Με τον όρο ψυχαγωγία εννοούμε το σύνολο των δημιουργικών τρόπων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, που προσφέρουν στον άνθρωπο όχι μόνον ευχαρίστηση, χαλάρωση, φυγή από την καθημερινότητα και τη μονοτονία αλλά και ψυχική και πνευματική καλλιέργεια. Η ετυμολογία του όρου προέρχεται από την σύνθεση των λέξεων «ψυχή» και «άγω» και σημαίνει την αγωγή της ψυχή. Από την άλλη μεριά η Γυμναστική είναι ένας κοινωνικός θεσμός ο οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της.

Η ενσωμάτωση όλων των ασκούμενων στο Γ.γ.Ο. κάνει τη συμμετοχή διασκεδαστική, αλλά επίσης μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντες όσον αφορά την αξία της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της σκέψης, της δημιουργίας, της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Η ψυχαγωγική – διασκεδαστική αξία, με την ευρύτερη έννοια, αποτελεί μέρος μιας παρουσίασης που έχει σκοπό να ψυχαγωγήσει – διασκεδάσει και να προσελκύσει την προσοχή του κοινού.

Επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας νέας μορφής άσκησης που δεν θα έθετε περιορισμούς στη συμμετοχή των ασκουμένων, η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής (F.I.G.), ξεκίνησε το 2009 τη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης διαγωνιστικού χαρακτήρα με τίτλο «World Gym for life Challenge» που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Dirnbim της Αυστρίας όπου συμμετείχε και η Ελλάδα.